Menu

Viac ako 20 rokov pomáhame pri kúpe a predaji,
ako aj zvyšovaní hodnoty spoločností.

Za sebou máme desiatky úspešných projektov
pre lokálnych aj nadnárodných klientov.

Rozumieme podnikaniu.
Sme ProRate.

Naše služby

Kúpa spoločností, investovanie
  • Nájdenie vhodného cieľa pre investovanie
  • Dosiahnutie požadovanej návratnosti
  • Zabezpečenie financovania kúpnej ceny
Predaj spoločností, získanie investora
  • Nájdenie vhodného kupujúceho alebo investora
  • Zvýšenie počtu záujemcov
  • Maximalizácia predajnej ceny
Oceňovanie a znalecké posudky
  • Ocenenie od experta na valuácie
  • Odborné konzultácie
Zhodnocovanie a rozvoj spoločností
  • Zvýšenie ziskovosti
  • Nový biznis
  • Zabezpečenie zdrojov pre rast
Kúpa spoločností, investovanie
Nájdenie cieľa

Na základe Vami zvolených kritérií aktívne vyhľadáme cieľovú spoločnosť a preveríme/podporíme záujem vlastníka o jeho predaj.

Okrem toho sami disponujeme databázou zaujímavých príležitostí.

Investori často využívajú našu službu rýchlej analýzy ešte predtým, ako sa rozhodnú do transakcie alokovať významnejšie prostriedky a svoj čas.

V priebehu niekoľkých pracovných dní od nás investor získa vyhodnotenie so zameraním na:

 • uskutočniteľnosť transakcie
 • perspektívnosť cieľovej spoločnosti
Kúpa a jej financovanie

Pri zvažovanej kúpe spoločnosti sme Vám pripravení poskytnúť služby, ktoré budú plne prispôsobené Vašim cieľom a  požiadavkám.

Typicky to môže byť jedna alebo kombinácia viacerých služieb z nasledovného zoznamu:

 • hĺbkový audit biznisu, ekonomiky a riadiaceho tímu investičného cieľa
 • identifikácia možností rozvoja a zvýšenia ziskovosti
 • ocenenie
 • vypracovanie ponuky na odkúpenie (Letter of Intent, Záväzná ponuka)
 • vyjednávanie, riadenie transakcie, koordinácia poradcov
 • vypracovanie due diligence správy
 • príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie
Zabezpečenie výkonnosti

Kľúčom k požadovanej návratnosti investície je zvládnutá integrácia kúpenej spoločnosti do Vášho podnikania.

Okrem iného to zahŕňa:

 • nastavenie kompetenčnej matice,
 • zosúladenie procesov riadenia, komunikácie, firemnej kultúry; a tiež
 • realizáciu identifikovaných rastových príležitostí.

Náš tím skúsených expertov zabezpečí, aby sa čo najrýchlejšie prejavili synergie a kupovaná spoločnosť dosiahla svoj plný potenciál.


Pre ďalšie informácie alebo dohodnutie nezáväznej konzultácie volajte +421 232 144 486 alebo píšte na : info@prorate.eu.

Predaj spoločností, získanie investora
Príprava

V prípravnej fáze od nás získate:

 • analýzu možností rozvoja a zvýšenia ziskovosti Vašej spoločnosti,
 • trhové ohodnotenie s odborne pripravenou predajnou argumentáciou,
 • vypracovanie marketingových podkladov na mieru.
 • diskrétne preverenie financovateľnosti transakcie.

Výsledkom bude zvýšený dopyt po Vašej spoločnosti, ako aj významné navýšenie ceny, ktorú budú záujemcovia pripravení zaplatiť.

 

Získanie záujemcu

Na trhu pôsobíme viac ako 20 rokov. Máme prístup k širokej sieti záujemcov s prebytkom zdrojov.

 Vypracujeme pre Vás zoznam perspektívnych investorov, vhodným spôsobom ich oslovíme a vzbudíme záujem.

To všetko na anonymnej báze, aby sme zabránili šíreniu informácií o zvažovanom predaji.

V prípade, ak ste už s niekým v jednaniach, vieme priniesť „k stolu“ ďalších záujemcov.  Významne tým posilníme Vašu pozíciu pri vyjednávaní podmienok.

 

Realizácia transakcie

Na základe Vašich požiadaviek a našich skúseností z viac ako 200 transakcií riadime proces do jeho úspešného konca.

Realizačná fáza zvyčajne zahŕňa:

 • komunikáciu so záujemcami, vypracovávanie podkladov na ich otázky,
 • získanie písomnej ponuky na odkúpenie/vstup investora,
 • vyjednávanie o podmienkach, 
 • organizácia due diligence a data room-u,
 • poradenstvo pri uzatváraní kúpno-predajnej dokumentácie.

Každá zmena zisku sa premieta v násobkoch do zmeny valuácie Vašej spoločnosti. Sme pripravení zastrešiť všetky aspekty transakcie tak, aby sa mohol Váš manažérsky tím čo najviac sústrediť na maximalizáciu výkonnosti spoločnosti.


Pre ďalšie informácie alebo dohodnutie nezáväznej konzultácie volajte +421 232 144 486 alebo píšte na : info@prorate.eu.

Oceňovanie a znalecké posudky
Predáváte firmu?

Rýchle ocenenie

 Do niekoľkých dní Vám dodáme:

 • názor na hodnotu svojej firmy od experta na valuácie,
 • ústnu konzultáciu k metodike výpočtu hodnoty.
 

Detailné ocenenie aj s poradenstvom ako maximalizovať cenu

 Naviac získate:

 • detailnú oceňovaciu správu,
 • identifikáciu možností rozvoja a zvýšenia výkonnosti Vašej spoločnosti,
 • písomnú argumentáciu využiteľnú pri vyjednávaniach s protistranou,
 • odborné konzultácie.

Kvalitná príprava na rokovania s kupujúcim je kľúčová pre zvýšenie záujmu kupujúcich, ako aj pre dosiahnutie čo najvýhodnejších podmienok.

Rozdiel v inkasovanej cene medzi odborne pripravenou a nepripravenou spoločnosťou na predaj býva spravidla 20-30%.

Kupujete firmu?

Rýchle ocenenie

Do niekoľkých dní Vám dodáme rýchle ocenenie spoločnosti, vrátane vyhodnotenie možností jej rozvoja.

Zároveň preveríme cenové očakávania predávajúceho ako aj možnosti financovania kúpnej ceny bankou.

Ocenenie na základe hĺbkového auditu (due diligence)

V prípade záujmu sme pripravení vykonať aj detailné komerčné a biznisové due diligence cieľovej spoločnosti.

Získate:

 • due diligence report pre účely zabezpečenia bankového financovania a vypracovanie transakčnej dokumentácie
 • detailnú oceňovaciu správu, vrátane identifikáciu možností rozvoja a kalkulácie synergií.
Znalecké posudky

Sme znaleckou organizáciou, zapísanou v zozname znalcov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore Ekonomika a riadenie podnikov.

Vypracujeme pre Vás znalecké posudky pre potreby stanovenia hodnoty podniku, nehnuteľností, strojov, zásob alebo inej časti jeho majetku.

Medzi najbežnejšie situácie, kedy legislatíva vyžaduje vypracovanie znaleckého posudku, patrí:

 • zmena právnej formy spoločnosti,
 • nepeňažný vklad do základného imania,
 • predaj majetku medzi spriaznenými osobami,
 • precenenie majetku a záväzkov pri splynutí alebo zlúčení,
 • súdne konanie (vyčíslenie spôsobenej škody a ušlého zisku).

Pre ďalšie informácie alebo dohodnutie nezáväznej konzultácie volajte +421 232 144 486 alebo píšte na : info@prorate.eu.

Zhodnocovanie a rozvoj spoločností

Pre klientov, ktorí chcú zvýšiť hodnotu svojej spoločnosti, zvýšiť prevádzkovú efektivitu alebo rozšíriť podnikateľské aktivity, poskytneme služby v celom rozsahu pokrytia:

 • identifikácia možností rozvoja a zvýšenia ziskovosti
 • nové obchodné príležitosti
 • získanie strategického partnera
 • racionalizácia výrobných procesov
 • zabezpečenie úverových a equity zdrojov

Zvyšovanie výkonnosti spoločnosti si vyžadujú skúsenosti a zručnosti v oblasti riadenia zmien. V prípade potreby dokážeme poskytnúť skúsených profesionálov v pozíciách CEO, CFO, COO, CBD na zvládnutie celého procesu riadenia zmeny, transformácie ako aj vyvedenia z krízovej situácie.


Pre ďalšie informácie alebo dohodnutie nezáväznej konzultácie volajte +421 232 144 486 alebo píšte na : info@prorate.eu.

O nás

KTO SME

Nezávislá poradenská spoločnosť

v oblasti kúpy, predaja a zhodnocovania spoločností.

Poskytujeme profesionálne a efektívne riešenia

pre spoločnosti a ich vlastníkov už viac ako 20 rokov.

Sme nielen poradcovia, ale aj úspešní manažéri.

Riadili sme 25 spoločností. Dosiahli zvýšenie ich ziskovosti, priniesli nový biznis, zabezpečili zdroje na rozvoj, prípadne vyviedli spoločnosti z krízovej situácie.

V ČOM SME DOBRÍ

Máme mnohoročné skúsenosti nielen s kúpou a predajom, ale aj s riadením a rozvojom spoločností. Za sebou máme desiatky úspešných projektov v priemysle, energetike, maloobchode, zdravotníctve a v ďalších odvetviach pre lokálnych aj globálnych klientov.

Vieme, že každý projekt je časovo a odborne náročný. Pre naplnenie Vašich zámerov sme pripravení nasadiť profesionálny tím špecialistov. Je pre nás samozrejmosťou plniť Vaše požiadavky v najvyššej kvalite a s plným nasadením.

Máme širokú sieť kontaktov s investormi s prebytkom zdrojov. Tešíme sa u nich reputácii dôveryhodnej a profesionálnej firmy. Ak príde investorom príležitosť spracovaná od ProRate, okamžite to vzbudí ich záujem.

Najlepším dôkazom je dlhodobá vernosť našich klientov a opakovaná spolupráca. V priemere sme 1 klientovi poskytli poradenstvo pri viac ako 3 transakciách.

NAŠE ČÍSLA

15

krajín

300+

transakcií

100+

klientov

3

transakcie
na 1 klienta

Naše referencie

Dôverujú nám nadnárodné skupiny, ako aj regionálni lídri.

Pracujeme pre

viac informácií

NAY

Predaj 47,7% akcií NAY a.s., najväčšieho slovenského maloobchodného distribútora čiernej a bielej techniky spoločnosti Enterprise Investors.

predaj

viac informácií

Skupina COLAS

Assistance with building the group's presence in CEE region through acquisitions in Czechia, Slovakia, Croatia, Romania and others.

purchase

viac informácií

ESET

Ocenenie cieľovej spoločnosti, príprava biznis modelu.

Biznis poradenstvo

viac informácií

BEZ TRANSFORMÁTORY

Akvizícia Divízie transformátorov spoločnosti Škoda Energo, Plzeň.

kúpa

viac informácií

techo

Poradenstvo pre hlavného akcionára predného českého výrobcu kancelárskeho nábytku pri predaji firmy skupine Royal Ahrend a následne pri add-on akvizícii.

predaj

viac informácií

Araver

Predaj ARAVER CZ, významného predajcu a prevádzkovateľa servisu ŠKODA, VW, SEAT a KIA spoločnosti EURO CAR.

predaj

viac informácií

ARRAVIET

Kúpa 100% skupiny EUROMEDIA GROUP, najväčšieho knižného vydavateľa a distribútora v Českej a Slovenskej republike, od Bertelsmann SE & Co.

kúpa

viac informácií

Kofola

Asistencia akcionárom skupiny Kofola pri realizácii rozvojových projektov a zabezpečenie ich financovania.

Rozvoj a financovanie

viac informácií

BEZ TRANSFORMÁTORY

Akvizícia Divízie transformátorov  spoločnosti Energetické strojírny Brno.

kúpa

viac informácií

agrall

Príprava biznis modelu, strategické a finančné poradenstvo, zvýšenie hodnoty spoločnosti.

Biznis poradenstvo

viac informácií

ALBI

Pomoc pri vysporiadaní spoluvlastníctva firmy dvomi dlhoročnými spoločníkmi.

predaj

viac informácií

Letisko Bratislava

Príprava plánovacieho, reportingového a kontrolingového modelu spoločnosti.

Biznis poradenstvo

viac informácií

BORCAD

Vstup strategického investora do spoločnosti Borcad, inovačného lídra v oblasti výroby vlakových sedadiel, gynekologických kresiel a pôrodných postelí.

predaj

viac informácií

DZ Dražice

Poradenstvo pre majiteľa jednotky na miestnom trhu v oblasti výroby ohrievačov vody pri predaji spoločnosti švédskej skupine NIBE.

Predaj

viac informácií

Heitman International

Expertné posudky pri akvizíciách viacerých kancelárskych budov v Bratislave.

biznis poradenstvo

viac informácií

NAY

Kúpa 100% skupiny ELECTRO WORLD, popredného predajcu spotrebnej elektroniky v Českej republike a na Slovensku, od Dixons Retail plc.

kúpa

viac informácií

SLAVIA TOOLS a.s.

Predaj Slavia Tools, regionálneho lídra vo výrobe zváracích prípravkov, strategickému partnerovi.

predaj

viac informácií

LUX - IDent s.r.o.

Poradenstvo pre spoločníkov výrobcu RFID traspondérov LUX-IDent s.r.o. pri predaji firmy globálnej skupine Assa Abloy.

predaj

viac informácií

KONTINUITA poisťovňa

Predaj 100% akcií poisťovne KONTINUITA spoločnosti Wiener Städtische Allgemeine Versicherung.

Predaj

viac informácií

Dalkia

Poradenstvo v oblasti business developmentu, finančné modelovanie.

Biznis poradenstvo

viac informácií

Biskupství litoměřické

Poradenstvo v súvislosti s prechodom na nový model financovania.

biznis poradenstvo

viac informácií

BK Group

Financovanie výstavby 360 bytových jednotiek určených pre spoločnosť PSA Peugeot Citroën.

financovanie

viac informácií

Veolia Energia Slovensko

Poradenstvo pri plánovanej akvizícii Bratislavskej vodárenskej a kanalizačnej spoločnosti.

kúpa

viac informácií

SOLODOOR

Asistovali sme súkromnému investorovi pri akvizícii výrobcu bezpečnostných dverí NEXT.

kúpa

viac informácií

ALTRON a.s.

Poradenstvo pri predaji dcérskej spoločnosti VYDIS, a.s.. Kupujúcim bol private equity fond Genesis Capital.

predaj

viac informácií

VÚSCH

Poradenstvo pri financovaní výstavby novej nemocnice.

biznis poradenstvo

viac informácií

SPARKYS, s.r.o.

Asistencia súkromnému investorovi pri akvizícii spoločnosti SPARKYS a následnej konsolidácii maloobchodného predaja hračiek v ČR.

kúpa

viac informácií

Tower Automotive

Strategické poradenstvo, vypracovanie analytickej a trhovej štúdie.

biznis poradenstvo

viac informácií

WEILER

Poradenstvo pri príprave akvizičného vstupu na slovenský trh.

kúpa

viac informácií

ING Real Estate

Štúdia transferového oceňovania pokrývajúca český, poľský a maďarský trh pre spoločnosť ING PROPERTY FUND CENTRAL EUROPE.

Biznis poradenstvo

viac informácií

Granitol

Strategické a finančné poradenstvo pre najväčšieho výrobcu vyfukovaných PE fólií a viazacích PP pások v Českej republike

biznis poradenstvo

viac informácií

SÚSCCH

Poradenstvo pri zabezpečení financovania výstavby nových priestorov Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

financovanie

viac informácií

AES

Poradenstvo pri plánovanej akvizícií  220MWe elektrárne s kombinovaným paroplynovým cyklom, PPC a.s. celosvetovo najväčším nezávislým producentom elektrickej energie.

kúpa

viac informácií

NEXT

Reštrukturalizácia a predaj franšíz NEXT a Mothercare v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

predaj

viac informácií

NESTLÉ

Akvizícia 100% akcií výrobcu minerálnej vody Stredoslovenské žriedla a.s.

Kúpa

viac informácií

WITTE automotive

Vyhľadávanie akvizičných cieľov v strednej Európe a asistencia pri akvizícii spoločnosti IMA, s.r.o.

kúpa

viac informácií

Union Fenosa

Plánovaná akvizícia spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.

kúpa

viac informácií

SI Medical

Príprava plánovacieho finančného modelu novovybudovanej súkromnej nemocnice Medissimo.

biznis poradenstvo

viac informácií

REFRAVIT Group

Expanzia skupiny zameranej na výrobu žiaruvzdorných materiálov a následne jej predaj konkurenčnej skupine SEEIF Ceramic.

predaj

viac informácií

FAT CHILLI

Predaj 50% v Living.sk, siete realitných portálov na top doménach v SR spolu s informačným systémom na manažment realitných portfólií, spoločnosti Petit Press, a.s.

predaj

viac informácií

Synergy

Akvizícia, reštrukturalizácia a predaj DDP Lipa

predaj

viac informácií

TransCanada

Plánovaná akvizícia 55% spoločnosti Nafta Gbely celosvetovo druhým najväčším prepravcom plynu.

Kúpa

viac informácií

Kardia s.r.o.

Poradenstvo spoločníkom poskytovateľa pracovnej zdravotnej služby pri predaji firmy skupine EUROCLINICUM.

predaj

viac informácií

SKI Jasná

Investičný úver na zabezpečenie financovania nových vlekov.

financovanie

viac informácií

AVOKÁDO

Predaj spoločnosti Pěkný-Unimex s.r.o. – výrobca korenín a koreninových zmesí značky AVOKÁDO. Kupujúcim bola poľská skupina PRYMAT.

predaj

viac informácií

Slovenský plynárenský priemysel

Finančný model prevádzky a oceňovania elektrární s kombinovaným paroplynovým cyklom.

Biznis poradenstvo

viac informácií

BEZ TRANSFORMÁTORY

Poradenstvo pri expanzii na Balkán a do Ruskej federácie.

biznis poradenstvo

viac informácií

AquaCity Poprad

Finančný model a ocenenie novovybudovaného aquaparku.

biznis poradenstvo

Povedali o nás

Pri vyjednávaniach videli „za roh“, boli o krok vpredu, získali moju dôveru a ušetrili naše zdroje. "

Ing. Igor Mravec
executive director
Schill Dental Clinic

Když jsem se rozhodl firmu prodat, měl jsem jen teoretické představy o tom, co to znamená. Proto jsem ocenil profesionální pomoc poradců. "

Ing. Pavel Pěkný
generálny riaditeľ a hlavný spoločník
Pěkný–Unimex, s.r.o.

S firmou jsme byli spojeni po celý profesní život. Poradci nás provedli celým prodejním procesem a naše celoživotní úsilí se tak díky nim velmi dobře zhodnotilo. "

Ing. Jiří Novák
finančný riaditeľ
Družstevní závody Dražice – strojírna s r.o.

Veľmi oceňujem prínos, spolupráca do bodky splnila moje očakávania. "

MUDr. Alexander Schill
majiteľ
Schill Dental Clinic s.r.o.

Príjemní ľudia, skúsení odborní konzultanti a manažéri zanietení pre svoju prácu, starostlivosťou o klienta na vysokej úrovni. "

Ing. Ladislav Bödök
spoločník
Panta Rhei, s.r.o.

Ich nezávislý pohľad mnohokrát odhalí fakty, ktoré by som si inak neuvedomil. "

Ing. Peter Zálešák
predseda predstavenstva
NAY a.s.

Výsledkom boli viaceré úspešné akvizície za hranicami SR a u mňa osobne aj pocit dôvery v ProRate ako profesionálneho poradcu. "

Ing. Milan Michalík
bývalý člen predstavenstva
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Konzultanti a manažéri flexibilne reagovali na potreby projektu a v problematike sa veľmi dobre orientovali. "

Ing. arch. Pavol Jakubec
spoločník
I.D.C. s.r.o.

Oceňujeme vysokú profesionalitu a promptné reakcie na naše požiadavky. "

Ing. Erika Timková
finančný riaditeľ
ARAVER a.s.

Oceňujem najmä ich podnikateľské myslenie, odbornosť a spoľahlivosť. "

Ing. Ján Kasper PhD., MBA, PhD.
majiteľ
SORIA, a.s.

Nasadenie, skúsenosti a odbornosť tímu ProRate sa ukázali ako kľúčové pre úspešnú realizáciu projektu. "

Khalil Belmechri
majiteľ
BK, a.s.

Ocenil jsem profesionalitu a kompetenci srovnatelnou s nadnárodními společnostmi v kombinaci s flexibilitou a osobním přístupem. "

Jiří Kejval
generálny riaditeľ a predávajúci akcionár
Techo, a.s.

Dosiahli sme spoločne to, čo sme chceli a súčasne bol ProRate vždy o krok vpred. "

Ing. Ladislav Zdút
managing director
JANDL marketing a reklama, s.r.o

Kolegové byli velmi nápomocni jak při expanzi naší skupiny, tak při jejím prodeji významnému regionálnímu hráči. "

RNDr. Vladimír Bretšnajdr
hlavný akcionár
Refravit Group a.s.